Top bài thi này
  • 1. dungnguyen- 5
  • 2. phamhien92 5
  • 3. PhuongLien 5
  • 4. quynhanhh 5
  • 5. chipchipwinwin 5
  • 6. davidbui 5
  • 7. honi 5

DESCRIBING PEOPLE

Bạn đã sẵn sàng kiểm tra Ngữ pháp, Từ vựng, Nói liên quan đến chủ đề mô tả người này chưa?

Nhấn nút Bắt đầu khi bạn đã sẵn sàng!

Start Up

Cấp độ

20 phút

Thời gian

10 câu

Tổng câu

362 lượt

Lượt xem