Top bài thi này
  • 1. hieutruong1088 10
  • 2. TrinhTrinh 10
  • 3. nguyenbinh 10
  • 4. Thu Uyên 10
  • 5. phuongthaon 10
  • 6. nguyenngocbaohan 10
  • 7. nguyenquocbao 10

BOOKING - BUYING TICKETS

Check how to book a ticket in this exercise!

Nhấn nút Bắt đầu khi bạn đã sẵn sàng!

Raise Up

Cấp độ

20 phút

Thời gian

6 câu

Tổng câu

56 lượt

Lượt xem