Warning: Đăng ký thành viên => Cập nhật mã học viên => Xét duyệt => Học Online + Làm bài tập về nhà.
Dựa vào bài thi bạn làm trước đó
Start Up - Lesson 4

Bạn sẽ làm trắc nghiệm cho phần Ngữ pháp và Từ vựng. Riêng phần nói, bạn sẽ gửi file ghi âm.

Start Up - Lesson 5

Bạn đã sẵn sàng kiểm tra Ngữ pháp, Từ vựng, Nói liên quan đến chủ đề mô tả người này chưa?

Start Up - Lesson 6

Kiểm tra Phát âm, Ngữ pháp, và Từ vựng của bạn ở bài kiểm tra này. Bạn cần ghi âm phần phát âm!

Start Up - Lesson 7

Để diễn tả 1 hành động đang diễn ra tại thời điểm nói, bạn dùng thì gì? Kiểm tra nào!

Sắp xếp theo lượt tham gia
Start Up - Lesson 1

Có 3 phần trong bài tập này: ngữ pháp (5 câu), từ vựng (5 câu), và phần phát âm

Start Up - Lesson 4

Bạn sẽ làm trắc nghiệm cho phần Ngữ pháp và Từ vựng. Riêng phần nói, bạn sẽ gửi file ghi âm.

Go Up - Lesson 2

Bạn có biết cách đưa ra lời khuyên bằng tiếng Anh? Kiểm tra kiến thức nào!

Start Up - Lesson 3

Ở chủ đề này, bạn sẽ làm trắc nghiệm phần Ngữ pháp và Từ vựng. Riêng về phần Nói, hãy ghi âm.

Module: exam_list