Bài tập "Start Up"

Start Up - Lesson 1

Có 3 phần trong bài tập này: ngữ pháp (5 câu), từ vựng (5 câu), và phần phát âm

Start Up - Lesson 2

Trong chủ đề này, kiến thức Ngữ pháp, Từ vựng của bạn sẽ được đo lường.

Start Up - Lesson 3

Ở chủ đề này, bạn sẽ làm trắc nghiệm phần Ngữ pháp và Từ vựng. Riêng về phần Nói, hãy ghi âm.

Start Up - Lesson 4

Bạn sẽ làm trắc nghiệm cho phần Ngữ pháp và Từ vựng.

Start Up - Lesson 5

Bạn đã sẵn sàng kiểm tra Ngữ pháp, Từ vựng, Nói liên quan đến chủ đề mô tả người này chưa?

Start Up - Lesson 6

Kiểm tra Phát âm, Ngữ pháp, và Từ vựng của bạn ở bài kiểm tra này.

Start Up - Lesson 7

Để diễn tả 1 hành động đang diễn ra tại thời điểm nói, bạn dùng thì gì? Kiểm tra nào!

Start Up - Lesson 8

Kiểm tra xem bạn đã sử dụng Can đúng chưa nào!

Start Up - Lesson 9

Động từ tobe rất phổ biến trong tiếng Anh? Bạn đã sử dụng nó đúng chưa?

Start Up - Lesson 10

Bạn đã biết cách dùng giới từ để chỉ vị trí của vật?

Start Up - Lesson 11

Bạn có biết chắc khi nào dùng V-ing?

Start Up - Lesson 12

Chúng ta hãy học cách miêu tả 1 bức ảnh nào!