Bài thi theo cấp độ "Start Up"

Start Up - Lesson 1


Có 3 phần trong bài tập này: ngữ pháp (5 câu), từ vựng (5 câu), và phần phát âm

Start Up - Lesson 2


Trong chủ đề này, kiến thức Ngữ pháp, Từ vựng, và Nói của bạn sẽ được đo lường.

Start Up - Lesson 3


Ở chủ đề này, bạn sẽ làm trắc nghiệm phần Ngữ pháp và Từ vựng. Riêng về phần Nói, hãy ghi âm.

Start Up - Lesson 4


Bạn sẽ làm trắc nghiệm cho phần Ngữ pháp và Từ vựng. Riêng phần nói, bạn sẽ gửi file ghi âm.

Start Up - Lesson 5


Bạn đã sẵn sàng kiểm tra Ngữ pháp, Từ vựng, Nói liên quan đến chủ đề mô tả người này chưa?

Start Up - Lesson 6


Kiểm tra Phát âm, Ngữ pháp, và Từ vựng của bạn ở bài kiểm tra này. Bạn cần ghi âm phần phát âm!

Start Up - Lesson 7


Để diễn tả 1 hành động đang diễn ra tại thời điểm nói, bạn dùng thì gì? Kiểm tra nào!

Start Up - Lesson 8


Kiểm tra xem bạn đã sử dụng Can đúng chưa nào!

Start Up - Lesson 9


Động từ tobe rất phổ biến trong tiếng Anh? Bạn đã sử dụng nó đúng chưa?

Start Up - Lesson 10


Bạn đã biết cách dùng giới từ để chỉ vị trí của vật?

Start Up - Lesson 11


Bạn có biết chắc khi nào dùng V-ing?

Start Up - Lesson 12


Chúng ta hãy học cách miêu tả 1 bức ảnh nào!

Module: exam_list_order