HOTEL SERVICES

Chúc mừng bạn đã vượt qua phần thi này

Điểm của bạn: 100 % ( 10 / 10 điểm)

Điểm cần vượt: 80 %