CURRENT ACTIVITIES

Chúc mừng bạn đã vượt qua phần thi này

Điểm của bạn: 80 % ( 8 / 10 điểm)

Điểm cần vượt: 80 %

Tiếp tục phần thi thứ 2 để hoàn thành bài tập của bạn.

Module: result_quiz